Chống đại dịch và suy ngẫm

Chống đại dịch và suy ngẫm

VietTimes – Đại dịch Covid 19 là một thử thách nghiệt ngã đối với cả loài người và cả dân tộc ta. Chúng ta cần bình tĩnh nhìn nhận lại để có cách ứng phó tốt nhất trong tình hình mới, vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế.