Ông Putin ưu tiên gì trong nhiệm kỳ tổng thống mới

Hướng ưu tiên trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống mới là công tác đối nội, ông Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp gặp các cộng sự trong trụ sở ban tham mưu tranh cử của ông sau khi tái đắc cử.

Ông Putin bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ tư

Ông Putin bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ tư

Theo ông Putin, điều chính yếu là đảm bảo đà tăng trưởng của nền kinh tế Nga và cấp xung lực ứng nghiệm sáng tạo cho nền kinh tế quốc dân.

"Đó là sự phát triển trong lĩnh vực như y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, các phương hướng rất quan trọng khác  để tiến về phía trước và nâng cao mức sống cho công dân của chúng ta", ông Putin nói.

Đồng thời, như nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý, sẽ không xem nhẹ vấn đề đảm bảo năng lực quốc phòng và an ninh của đất nước.

"Không thể thiếu những mặt đó. Nhưng dù sao chăng nữa đối với chúng ta thì điều chính yếu là chương trình nghị sự đối nội", ông Putin nhấn mạnh.

Trong cuộc bầu cử hôm 18/3, ông Putin đã giành được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối của công dân Nga có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử là 55,4 triệu người. Số người ủng hộ ông ông Putin gia tăng so với những người chọn các ứng cử viên khác hoặc đã không đi bầu cử.

Ông Putin cũng đã thiết lập hai Kỷ lục khác: Trước tiên, ông được chọn bằng số người hỗ trợ ông nhiều nhất trong sự nghiệp chính trị của mình, và sau đó ông nhận được hỗ trợ cao nhất trong lịch sử Liên bang Nga.

Ông Putin đã nhận được tới 76,6% số phiếu của cử tri, bỏ xa các ứng cử viên khác tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống Nga năm 2018.