Ông Putin lại bất ngờ sa thải 11 tướng lĩnh

Tổng thống Vladimir Putin sa thải 11 tướng từ các cơ cấu như Bộ Nội vụ, Cơ quan thi hành án Liên bang, Bộ Tình huống Khẩn cấp và Ủy ban Điều tra, nghị định có liên quan đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý.
Ông Putin
Ông Putin

Nghị định cũng cho biết những bổ nhiệm mới. Lý do thay đổi nhân sự không được nêu rõ.

Như vậy, theo lệnh của Tổng thống, 3 tướng Bộ Nội vụ, 1 tướng Cơ quan thi hành án Liên bang, 5 tướng của  Ủy ban Điều tra và 1 tướng của Bộ Tình huống Khẩn cấp đã bị miễn nhiệm.

Theo SP