Obama nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt chống Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố rằng trước khi các thỏa thuận Minsk được thực hiện thì các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không được dỡ bỏ.
Obama nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt chống Nga
Obama nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt chống Nga