Nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai vượt 30.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015. Nợ phải trả của công ty Bầu Đức đã tăng lên gần 10.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tính đến 30/9, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 47.603 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 30.722 tỷ đồng, tăng 47,8% so với con số 20.929 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, riêng nợ ngắn hạn đã vượt 13.000 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 17.600 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán bò của Hoàng Anh Gia Lai giữ vai trò chủ đạo với 1.379 tỷ đồng, tương đương 64% tổng doanh thu. Mía đường đem lại cho công ty 233 tỷ đồng doanh thu, các sản phẩm hàng hoá khác khoảng 238 tỷ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 66%, còn 3.134 tỷ đồng. Chi phí tài chính cao gấp 2,65 lần, xấp xỉ 358 tỷ đồng. Sự sụt giảm doanh thu tài chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai chỉ đạt 429 tỷ đồng, giảm gần 56% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tập đoàn đạt 5.203 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ 1.342 tỷ đồng, giảm 18,8%. So với kế hoạch 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 72% mục tiêu.

Theo VnE