Nín thở xem chú chó tự mình vượt dòng lũ dữ

VietTimes -- Con sông Chili ở Arequipa (Peru) chảy xiết với nhiều ghềnh đá, nhưng chú chó đã chiến đấu với đoạn nước chảy xiết, vào được gần bờ, và được một người đàn ông kéo lên an toàn.
Nín thở xem chú chó tự mình vượt dòng lũ dữ