Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác

Trần Hiểu Húc, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi... được coi là những diễn viên thành công nhất khi hóa thân thành phiên bản sống của những mỹ nhân trong truyện và truyền thuyết.
Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác

1. Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc (Hồng Lâu Mộng)

2. Vương Tổ Hiền - Nhiếp Tiểu Thiến (Thiện nữ u hồn)

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 5

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 6

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 7

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 8


3. Trương Khả Di - Trình Anh (Thần Điêu Đại Hiệp 1995)


4. Trần Tú Lệ - Tiểu Chiêu (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)

5. Cao Viên Viên - Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)

6. Đặng Tiệp - Vương Hi Phượng (Hồng Lâu Mộng)

7. Lưu Thi Thi - Ngọc Nhi (Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân)

8. Lưu Diệc Phi - Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ)

9. Hứa Tịnh - Nhậm Doanh Doanh (Tiếu Ngạo Giang Hồ)

10. Tôn Lệ - Chân Hoàn (Chân Hoàn Truyện)

11. Lưu Tâm Du - Nhược Lan (Bộ Bộ Kinh Tâm)

12. Triệu Nhã Chi - Bạch Nương Tử (Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ)

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 28

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 29

Những mỹ nhân Hoa ngữ như bước ra từ nguyên tác ảnh 30

  

13. Đổng Khiết - Lãnh Thanh Thu (Kim Phấn Thế Gia)

14. Lê Tư - Triệu Mẫn (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000)

15. Lý Nhược Đồng - Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp 1995)

Theo Tri thức trẻ