Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama

Là tổng thống nước Mỹ, ông Barack Obama không thiếu gì sơn hào hải vị trong các bữa ăn. Nhưng ông chủ Nhà Trắng lại rất thích thú với những món ăn nhanh trên đường công du hoặc những món ăn dân dã…

Ông Obama rất thích đồ ăn nhanh

Ông Obama rất thích đồ ăn nhanh

Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 1
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 2
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 3
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 4
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 5
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 6
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 7
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 8
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 9
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 10
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 11
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 12
Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 13

Những khoảnh khắc ăn uống dân dã của Obama ảnh 14

Theo DM