Những cảnh quay đẹp từ cuộc diễn tập “Hiệp đồng 2015” từ Belarus

Giai đoạn đầu tiên của cuộc diễn tập chung lực lượng phản ứng nhanh các nước CSTO "Hiệp đồng 2015" kết thúc vào ngày 26 tháng 8. Các lực lượng tham gia diễn tập gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan – khoảng hai nghìn quân nhân.
Cờ của diễn tập Hiệp đồng 2015 tại Belarus
Cờ của diễn tập Hiệp đồng 2015 tại Belarus

Trên thao trường "Struga krasnyi" vùng Pskov, lực lượng tham gia diễn tập tiến hành bắn đạt thật và tập huấn quản lý điều hành tác chiến lực lượng pháo binh, tập huấn bài bản các kỹ năng triển khai các phân đội pháo binh vào đội hình chiến đầu từ trạng thái hành quân cơ động, sử dụng hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu của kẻ thù ước đinh và cơ động di chuyển nhanh chóng sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Giai đoạn tiếp theo của diễn tập chung, bắt đầu từ ngày 27 tháng 8, các chiến sĩ sẽ phải đối mặt với xung đột vũ trang giới hạn hẹp trên lãnh thổ của các nước thành viên CSTO. Lực lượng có nhiệm vụ tiêu diệt các tổ chức vũ trang bất hợp pháp của lực lượng phản loạn, kiểm soát và bảo vệ các mục tiêu quan trọng và bắt đầu khắc phục hậu quả của tình huống khẩn cấp.

Trong giai đoạn hoạt động tích cực nhất của cuộc diễn tập có sự tham gia của 40 máy bay và trực thăng, phương tiện bay không người lái, các tiểu đoàn pháo tự hành, các khẩu đội lựu pháo, súng chống tăng "Octopus" và xe bộ binh cơ giới BMD-2.

Theo QPAN