Những bóng hồng nữ binh Syria chống khủng bố

Cũng như các nữ binh người Kurd, thảm họa khủng bố IS đã buộc những phụ nữ Hồi giáo, vốn ít tham gia công tác xã hội như phụ nữ châu Âu phải cầm súng bảo vệ quê hương của họ chống lại kẻ thù. Họ tự hào là những nữ binh như những người đàn ông Syria
Những bóng hồng nữ binh Syria chống khủng bố
Theo QPAN