Địa ốc “ngấm đòn” Covid-19:

Nhóm BĐS trên HNX mất 80% tổng lợi nhuận

VietTimes – Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, bất động sản là ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất trong các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, với mức giảm 79,4%.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo thống kê 343 trong tổng số 348 doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố báo cáo tài chính Quý 2/2020, có 268 doanh nghiệp vẫn có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, bất động sản là ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020, tương ứng với mức giảm 79,4%.

Đây cũng chính là ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020, tương đương mức tăng 341%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm, thủy sản cũng giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020; ngành khai khoáng và dầu khí giảm 12,6%, xuống còn 667,6 tỷ đồng.

Dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có tới 74 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Các ngành khai khoáng và dầu khí có tổng lỗ tăng 225%, lên 164,5 tỷ đồng; ngành vận tải kho bãi tăng 214% lên 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Một số ngành còn lại có kết quả kinh doanh có lãi, trong đó ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành tài chính là 2 ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất. Cụ thể, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8%; ngành Tài chính tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019, chủ yếu do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm./.