NHNN dự định sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện thành lập ngân hàng

VietTimes – Bỏ quy định sở hữu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đối với cổ đông sáng lập và quy định có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức khi cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần là hai trong nhiều thay đổi trong Dự thảo Thông tư sửa đổi lần này của NHNN.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đưa ra Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN. Trong đó, có một số sửa đổi đáng chú ý tới việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

NHNN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần được quy định tại Điều 9, Thông tư số 40/2011/TT-NHNN.

Cụ thể, đối với cổ đông sáng lập, dự thảo Thông tư vẫn giữ quy định bắt buộc sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phẩn nhưng đã loại bỏ quy định sở hữu “trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép” tại Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 40.

Với cổ đông sáng lập là các cá nhân, bản dự thảo của NHNN bỏ điều kiện “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật”, “có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần” tại các điểm e (i) và e (ii) Khoản 2 Điều 9 Thông tư 40.

Về các quy định đối với cổ đông, NHNN dự định bãi bỏ các điều kiện về “chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp”, “cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh toán” và “có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức” tại Điểm a, b, d Khoản 2 Điều 9 Thông tư 40.

Bên cạnh đó, NHNN cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30 về Điều kiện cấp Giấy phép đối với Tổ chức tin dụng phi ngân hàng.

Tại các Khoản 1,2,3,5 Điều 11, Dự thảo Thông tư bỏ các điều kiện “có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức”, “có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng”, “cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản”  đối với cổ đông sáng lập.

Đối với cổ đông sáng lập là các cá nhân, Dự thảo Thông tư bỏ điều kiện “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật” tại Điểm a Khoản 6 Điều 11 Thông tư 30.

Ngoài ra, Dự thảo mà NHNN đưa ra cũng sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số thông tư khác như: Điều 2 - Thông tư số 21/2013/TT-NHNN; Điều 3 - Thông tư số 21/2014/TT-NHNN, Điều 5 – Thông tư số 31; và Điều 6 – Thông tư số 04.

Dự thảo thông tư trên được NHNN xây dựng trên quan điểm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐTKD) không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống Tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng./.