3 ngân hàng 0 đồng đã thu hồi được bao nhiêu nợ xấu?

VietTimes -- Ba ngân hàng CBBank, OceanBank và GPBank được Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng đã có chuyển biến tích cực trong việc xử lý nợ xấu và tình hình kinh doanh.
3 ngân hàng 0 đồng đã thu hồi được bao nhiêu nợ xấu? (Ảnh: Internet)
3 ngân hàng 0 đồng đã thu hồi được bao nhiêu nợ xấu? (Ảnh: Internet)

Theo lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng (CBBank), năm 2017, CBBank đạt tăng trưởng huy động vốn gần 5.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng ròng tính đến 31/12/2017 tăng trưởng ngoạn mục so với năm 2016.

Đặc biệt, công tác thu hồi nợ được chú trọng là hạt nhân của tiến trình tái cơ cấu. CBBank đã thu hồi được trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu.

Trong đó, nhóm nợ riêng lẻ đã thu hồi được trên 500 tỷ đồng (chiếm 50% tổng nợ xấu riêng lẻ); nợ nhóm lớn đã thu hồi hơn 4.700 tỷ đồng. Có thể nói, đây công tác đặc biệt quan trọng do đặc thù nợ liên quan đến các vụ án, phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Năm 2018, CBBank xác định 3 trọng tâm cơ bản gồm: tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động gắn liền với kết quả kinh doanh.

Tại Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank), trong năm 2017, nguồn vốn huy động tăng 3,4%, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng và tích cực tìm kiếm các nguồn vốn giá rẻ nhằm đa dạng cơ cấu nguồn huy động vốn, từng bước giảm dần chi phí huy động vốn.

Về phát triển tín dụng, GPBank đã lập kế hoạch và giao chỉ tiêu tín dụng, thu hồi nợ. Dù không nêu con số cụ thể, song lãnh đạo ngân hàng cho biết GPBank đã thu hồi được các khoản nợ xấu, các khoản nợ đã bán VAMC và các khoản phải thu, tính đến 31/12/2017 đã giảm mạnh so với cuối năm 2016.

Trong khi đó, ở Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), năm 2017 lãi suất huy động của OceanBank duy trì ở mức ổn định, lãi suất trung dài hạn tăng, chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 tăng so với năm 2016, trong đó huy động tiền gửi khách hàng bán lẻ tăng 3% so với đầu năm và 61% so với thời điểm ngày 6/5/2015. Dư nợ cấp tín dụng tăng 6% so với năm 2016, trong đó riêng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ tăng 56%. Tín dụng tăng trưởng ổn định và bền vững, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ.

OceanBank xác định công tác xử lý và thu hồi nợ xấu tiếp tục là trọng tâm công tác của năm 2017 và kết quả lũy kế trong giai đoạn 2015-2017 đã thực hiện thu hồi được 60% tổng nợ xấu của ngân hàng. Ngoài ra, một số khoản nợ xấu đang trong tiến trình xử lý, dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi trong năm 2018./.