Nhà Trắng công bố video Obama công đức tại chùa ở Sài Gòn

VietTimes -- Nhà Trắng vừa đăng đoạn video Tổng thống Obama được người dân Sài Gòn chào đón nồng hậu khi ông đến thăm chùa Ngọc Hoàng. Cũng tại nơi đây, ông ngỏ ý muốn công đức cho nhà chùa.

Nhà Trắng công bố video Obama công đức tại chùa ở Sài Gòn