Nhà máy lọc dầu Dung Quất: 6 tháng nộp ngân sách 6,11 nghìn tỷ đồng

Tính đến 14/6, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất ước đạt trên 3,407 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt 117% kế hoạch; tiêu thụ 3,243 triệu tấn sản phẩm, đạt 112% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt hơn 33,5 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước tính 6,11 ngàn tỷ đồng
Từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay đã sản xuất được 40,79 triệu tấn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 40,53 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 758,1 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 129,4 ngàn tỷ đồng
Từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay đã sản xuất được 40,79 triệu tấn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 40,53 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 758,1 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 129,4 ngàn tỷ đồng

Thông tin này được ông Trần Ngọc Nguyên- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BRS) chia sẻ . Theo ông Nguyên, NMLD Dung Quất luôn được duy trì vận hành ở công suất tối ưu đã làm tăng sản lượng so với kế hoạch.

“Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh luôn được rà soát, kiểm soát, tiết kiệm tối đa và công tác quản trị được quan tâm, chú trọng là những yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả đã đạt được của BRS trong 6 tháng đầu năm” ông Nguyên cho biết.

Theo ông Nguyên, từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đến nay đã sản xuất được 40,79 triệu tấn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 40,53 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 758,1 ngàn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 129,4 ngàn tỷ đồng.

Cũng theo ông Nguyên, từ nay đến hết năm 2016, BSR sẽ còn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể như giá dầu bình quân đầu năm đến thời điểm này ở mức 38 USD/thùng tương đương chỉ bằng 63,34% giá dầu KH (60 USD/thùng) dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và nộp NSNN chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt là chênh lệch thuế bất lợi cho BSR so với các nước được hưởng ưu đãi đặc biệt theo FTA chưa được tháo gỡ, và thêm vào đó là việc điều chỉnh cách tính Thuế nhập khẩu theo cách tính bình quân gia quyền trong tính giá cơ sở càng khiến sản phẩm BSR khó khăn trong tiêu thụ và đảm bảo hiệu quả SXKD do chính sách giá thông qua phụ phí cho khách hàng phải giảm sâu, bất lợi hơn nữa.

“Nhiệm vụ trọng tâm của BSR đến cuối 2016 là tiếp tục tổ chức quản lý vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, hiệu quả ở công suất thiết kế. Chủ động, linh hoạt trong phân tích, đánh giá thị trường, điều kiện khách quan, chủ quan của BSR để kịp thời ứng phó với biến động của giá dầu, giá sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khách hàng và các vấn đề khác ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh” ông Nguyên nói.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, ông Nguyên cũng khẳng định rằng,  BSR sẽ tiếp tục  tập trung vào công tác tối ưu hóa chi phí sản xuất, giảm thiểu lượng hàng, nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng tồn kho. Thực hiện Dự án mở rộng NMLD Dung Quất, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch cổ phần hóa Công ty BSR theo chỉ đạo của PVN.

Theo Baodautu