Đấu thầu lựa chọn một DN duy nhất thí điểm tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm
Chính thức có Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế:

Đấu thầu lựa chọn một DN duy nhất thí điểm tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm

VietTimes -- Ngày 24/1/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 31/3/2017.