Ngân hàng Quốc dân miễn nhiệm 2 trong số 7 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã NVB) thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành. Theo đó, 2 phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Cao Hữu Trí và ông Võ Văn Cường đã thôi giữ chức vụ này kể từ ngày 14/02/2015.

Ngân hàng Quốc dân miễn nhiệm 2 trong số 7 Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Cao Hữu Trí sinh năm 1983, là thạc sỹ kinh tế trường ĐH kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 5/2011, ông Trí đã lần lượt giữ các chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Phó TGĐ của ngân hàng.

Ông Võ Văn Cường sinh năm 1968, là Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp về Tài chính của Đại học Tổng hợp New York. Từ tháng 5/2013, ông giữ chức vụ phó TGĐ kiêm Giám đốc Khối Vận hành, kiêm trưởng văn phòng miền Nam của Ngân hàng.

Như vậy, hiện tại Ngân hàng Quốc dân có 5 phó Tổng giám đốc là ông Đặng Quang Minh (phó TGĐ thường trực), bà Nguyễn Thị Mai, ông Nguyễn Chí Trung, ông Nguyễn Giang Nam, ông Vũ Mạnh Tiến.

Trước đó, Ngân hàng này đã tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015. Bà Đặng Thị Xuân Hồng, nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2010 – 2012 đã được bầu bổ sung vào HĐQT. Bà Trần Hải Anh, Tổng giám đốc NCB cũng vào HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Báo cáo tài chính năm 2014 vừa công bố của Ngân hàng cho biết, NCB đạt tăng trưởng tín dụng 23,5% trong năm 2014 với dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12 là 16.641 tỷ đồng. Lợi nhuận trước dự phòng đạt 75 tỷ đồng, hơn gấp rưỡi so với năm trước (48,4 tỷ). Sau trích lập dự phòng, lợi nhuận quý 4 âm (-) nhẹ xấp xỉ 2 tỷ đồng. Cả năm lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng và sau thuế là 8 tỷ đồng. Cuối năm 2014 ngân hàng chỉ còn tổng cộng 420 tỷ đồng nợ xấu, giảm 48,6% so với hồi đầu năm và chỉ chiếm 2,5% trên tổng dư nợ.

                                                                     Theo Tri thức trẻ