Ngân hàng HSBC nói gì sau vụ lộ thông tin khách hàng?

Sau một loạt cáo buộc, HSBC thừa nhận có trách nhiệm đối với việc thiếu kiểm soát trong quá khứ và "hứa hẹn" phối hợp với các cơ quan có liên quan trong hoạt động điều tra những vụ việc này.

HSBC thừa nhận thiếu kiểm soát trsau vụ rò rỉ thông tin khách hàng

HSBC thừa nhận thiếu kiểm soát trsau vụ rò rỉ thông tin khách hàng

Theo thông cáo báo chí được HSBC phát đi, trong quá khứ, phương thức hoạt động của ngành ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ rất khác với ngày hôm nay. Các ngân hàng cá nhân cao cấp trong đó có ngân hàng của HSBC cho rằng trách nhiệm trả thuế là của từng khách hàng cá nhân hơn là trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng cho họ.

Các ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ thường được các cá nhân giàu có sử dụng để quản lý khối tài sản của họ theo một cách thức bí mật. Mặc dù có nhiều lý do chính đáng để có một tài khoản ngân hàng tại Thụy Sỹ, trong một vài trường hợp, các cá nhân đã lợi dụng điều khoản bí mật của ngân hàng để giữ những tài sản không được công bố. Điều này dẫn đến việc các ngân hàng cá nhân cao cấp có nhiều khách hàng không hoàn thành những nghĩa vụ về thuế.

HSBC cho biết, trước khi mua Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa New York và Safra Republic Holdings SA, một ngân hàng cá nhân cao cấp của Mỹ, HSBC có một nhánh ngân hàng cá nhân cao cấp nhỏ phục vụ chủ yếu các khách hàng của Tập đoàn. Ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ được mua thông qua nhánh ngân hàng này. Ngân hàng Cộng hòa/Safra tập chung vào đối tượng khách hàng rất khác và có một nền văn hóa rất khác với HSBC và nhánh kinh doanh này đã không được hòa nhập hoàn toàn vào HSBC, cho phép tồn tại một sự khác biệt về văn hóa và các tiêu chuẩn kiểm soát. Đã có nhiều tài khoản nhỏ và có độ rủi ro cao được duy trì và hệ thống chi nhánh của ngân hàng trải dài trên hơn 150 thị trường xét về mặt địa lý.

HSBC thừa nhận văn hóa tuân thủ và các tiêu chuẩn về tìm hiểu khách hàng của nhánh ngân hàng cá nhân cao cấp của HSBC tại Thụy Sỹ, cũng như ngành công nghiệp ngân hàng cá nhân cao cấp, đã thấp hơn ngày nay rất nhiều. Cùng lúc, HSBC nói chung đã được quản lý theo cách giao quyền nhiều hơn ngày nay và các quyết định thường được ra ở từng nước.

Đầu năm 2008, HSBC bắt đầu áp dụng một hệ thống kiểm soát chặt chẽ đối với ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ, ví dụ đưa vào sử dụng một chính sách về khách hàng Mỹ và giảm số lượng các tài khoản các khách hàng có nghĩa vụ trả thuế của Mỹ. Năm 2010, ngân hàng quyết định ngưng hoạt động hoàn toàn đối với các khách hàng là cư dân Mỹ.

Kể từ năm 2012, HSBC đã sửa đổi các điều khoản điều kiện chuẩn nhằm yêu cầu khách hàng xác thực rằng họ tuân thủ các nghĩa vụ đóng thuế của mình. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi cho phép ngân hàng được quyền từ chối giao dịch rút tiền mặt, và kiểm soát chặt chẽ đối với giao dịch rút tiền nhiều hơn 10.000 USD. Trong khuôn khổ luật pháp cho phép, các điều khoản điều kiện cho phép HSBC được quyền cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan thuế có liên quan. HSBC đã ngưng dịch vụ giữ hộ thư tín ngân hàng và áp dụng chính sách mới để loại bỏ cổ phiếu vô danh trong các tài khoản không phải của cá nhân.

HSBC cũng rút khỏi các thị trường nơi HSBC không thể thực hiện việc thẩm định khách hàng theo tiêu chuẩn của ngân hàng. Hàng năm HSBC rà soát lại danh sách những cá nhân có liên quan đến chính trị (PEP) áp dụng chuẩn mực cao nhất của Tập đoàn và sử dụng Đơn vị thông tin tài chính để hỗ trợ cho quy trình này. Cùng với các khối kinh doanh khác của Tập đoàn HSBC, Khối Dịch vụ Ngân hàng Cá nhân cao cấp đã tăng đáng kể số lượng nhân viên làm việc tại bộ phận Rủi Ro và Tuân thủ nội bộ.

Những cải cách này dẫn đến số lượng tài khoản và tổng tài sản quản lý của ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ đã và đang được kiểm soát giảm đáng kể từ năm 2007 đến 2014. Cụ thể, năm 2007, ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ của HSBC có 30.412 tài khoản. Đến cuối năm 2014, con số này giảm xuống còn 10.343 tài khoản. 

Năm 2007, ngân hàng cá nhân cao cấp tại Thụy Sỹ của HSBC có tổng tài sản khách hàng là 118,4 tỷ USD. Đến cuối 2014, con số này đã được kiểm soát xuống dưới 68 tỷ USD. 

Năm 2007, ngân hàng cá nhân cao cấp Thụy Sỹ của HSBC phục vụ khách hàng là công dân của hơn 150 quốc gia. HSBC đang tiến hành thủ tục ngưng giao dịch với khách hàng cư trú tại hơn 100 trong số các quốc gia đó.

Theo Bizlive

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm