Năm 2016, ACB sẽ xử lý xong hơn 90% tồn đọng của 2012 trở về trước

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB chia sẻ, năm 2015 ngân hàng có thể tăng trưởng tín dụng 13 – 15%. Vốn chủ sở hữu cũng sẽ tăng lên nhờ nguồn lợi nhuận giữ lại.
Năm 2016, ACB sẽ xử lý xong hơn 90% tồn đọng của 2012 trở về trước

Theo tính toán của ban điều hành, năm 2016, sau khi ACB hoàn tất gần như 90% các tồn đọng của 2012 trở về trước, ngân hàng có thể đạt lợi nhuận khoảng 3.000 tỷ đồng.

Về bán nợ cho VAMC, năm 2014 nợ xấu dưới 2,2% và không thuộc diện bắt buộc phải bán nợ. Tuy nhiên để chủ động xử lý nợ, ACB đăng ký sẽ bán 1.000 tỷ đồng các khoản nợ đã được phân loại. Chủ trương của ngân hàng là tập trung xử lý tài sản đảm bảo có hiệu quả.

Đến cuối quý 1/2015, nợ xấu của ngân hàng đã giảm so với cuối 2014, xuống 2,08%, số tiền tuyệt đối cũng giảm hơn.

Về khoản tiền gửi liên ngân hàng 400 tỷ đồng và hơn 700 tỷ đồng đang quá hạn, ông Đỗ Minh Toàn cho biết ACB tin tưởng sẽ thu hồi được nợ dù thủ tục chậm hơn. Hiện tài sản đảm bảo của 1 trong 2 khoản nợ này rất tốt, bằng chính tài sản đảm bảo là trụ sở của ngân hàng này. ACB cũng đã đàm phán với cơ quan thanh tra giám sát về các khoản tiền gửi liên ngân hàng còn tồn đọng.

Theo Tri thức trẻ