Một số Tổng công ty được phép bán vốn Nhà nước theo lô

Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện bán cổ phần theo lô tạicác Tổng công ty: Vận tải thủy-CTCP, Xây dựng đường thủy-CTCP, Thăng Long-CTCP...,thực hiện bán cho nhà đầu tư có năng lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.
Một số Tổng công ty được phép bán vốn Nhà nước theo lô

Việc bán này là để thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại các Tổng công ty nói trên.Việcthoái vốnthực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô sau khi được ban hành.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái vốn tại một số doanh nghiệp: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện có tại các Công ty cổ phần: Đá Đồng Mỏ, Xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt, Vật tư đường sắt, Khách sạn Hải Vân Nam; Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải; Tổng công ty Công trình giao thông 5 – CTCP và Tổng công ty Công trình giao thông 6 – CTCP.

Thoái vốn theo lô nhằm tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có đủ tiềm lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa và Nhà nước bán được hết số cổ phần định bán.

Theo DDDN