Một số đơn vị cảnh sát thay súng ngắn tiêu chuẩn bằng súng ngắn CZ 75-P07 Duty?

Sáng 15/9, một số đơn vị cảnh sát bảo vệ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật thuộc Bộ Công an đã tiến hành tập huấn với súng ngắn CZ 75-P07 Duty.

Súng ngắn CZ 75-P07 Duty.

Súng ngắn CZ 75-P07 Duty.

Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 1 Các chiến sĩ chuẩn bị bước vào buổi tập huấn với súng ngắn CZ 75-P07 Duty
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 2
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 3 Theo Thiếu tá Hoàng Anh Thắng – Phó Đại đội trưởng phụ trách công tác huấn luyện cho biết, đơn vị tập huấn loại súng ngắn CZ 75–P07 Duty cho 80 chiến sĩ.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 4 “Đây là loại súng mới được nhập về, nên việc sử dụng khá phức tạp. Do đó, đơn vị tiến hành tập huấn các cách tháo lắp súng, ngắm bắn, sau đó mới thực hiện bắn đạn thật”, Thiếu tá Hoàng Anh Thắng cho biết.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 5 Loại súng CZ 75-P07 Duty được cho là một trong những khẩu súng có thiết kế thành công nhất mọi thời đại.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 6 CZ 75-P07 Duty được Công ty sản xuất vũ khí Ceska Zbrojovka sản xuất để xuất khẩu vì nó được đánh giá có thiết kế dễ cầm, bắn khá chính xác và đáng tin cậy.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 7 CZ 75-P07 Duty có nhiều phiên bản khác nhau từ mẫu bán tự động cho đến bắn từng viên một. Phiên bản nâng cấp của CZ 75-P07 Duty là CZ-P07 thế hệ mới với nhiều cải tiến trong thiết kế.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 8 Súng dài khoảng 18,5 cm, nặng 770g.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 9 Súng có hộp tiếp đạn lớn chứa đến 16 viên dạn cỡ 9x19 mm.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 10 Thiếu tá Hoàng Anh Thắng hướng dẫn cho các chiến sĩ sử dụng súng.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 11 Vỏ súng chủ yếu bằng polymer để giảm khối lượng. Cơ cấu cò kiểu mới có lẫy trả búa an toàn.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 12 3 chiếc bia để các chiến sĩ tập ngắm bắn được đặt ở cách xa.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 13

Súng có sẵn ray gắn phụ kiện laser hoặc đèn pin.

Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 14 Các chiến sĩ được chia thành nhiều tổ, thay nhau tập sử dụng đến khi thành thạo.

Thanh Hà theo Tiền Phong

Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 1 Các chiến sĩ chuẩn bị bước vào buổi tập huấn với súng ngắn CZ 75-P07 Duty
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 2
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 3 Theo Thiếu tá Hoàng Anh Thắng – Phó Đại đội trưởng phụ trách công tác huấn luyện cho biết, đơn vị tập huấn loại súng ngắn CZ 75–P07 Duty cho 80 chiến sĩ.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 4 “Đây là loại súng mới được nhập về, nên việc sử dụng khá phức tạp. Do đó, đơn vị tiến hành tập huấn các cách tháo lắp súng, ngắm bắn, sau đó mới thực hiện bắn đạn thật”, Thiếu tá Hoàng Anh Thắng cho biết.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 5 Loại súng CZ 75-P07 Duty được cho là một trong những khẩu súng có thiết kế thành công nhất mọi thời đại.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 6 CZ 75-P07 Duty được Công ty sản xuất vũ khí Ceska Zbrojovka sản xuất để xuất khẩu vì nó được đánh giá có thiết kế dễ cầm, bắn khá chính xác và đáng tin cậy.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 7 CZ 75-P07 Duty có nhiều phiên bản khác nhau từ mẫu bán tự động cho đến bắn từng viên một. Phiên bản nâng cấp của CZ 75-P07 Duty là CZ-P07 thế hệ mới với nhiều cải tiến trong thiết kế.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 8 Súng dài khoảng 18,5 cm, nặng 770g.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 9 Súng có hộp tiếp đạn lớn chứa đến 16 viên dạn cỡ 9x19 mm.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 10 Thiếu tá Hoàng Anh Thắng hướng dẫn cho các chiến sĩ sử dụng súng.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 11 Vỏ súng chủ yếu bằng polymer để giảm khối lượng. Cơ cấu cò kiểu mới có lẫy trả búa an toàn.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 12 3 chiếc bia để các chiến sĩ tập ngắm bắn được đặt ở cách xa.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 13

Súng có sẵn ray gắn phụ kiện laser hoặc đèn pin.

Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 14 Các chiến sĩ được chia thành nhiều tổ, thay nhau tập sử dụng đến khi thành thạo.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 1 Các chiến sĩ chuẩn bị bước vào buổi tập huấn với súng ngắn CZ 75-P07 Duty
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 2
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 3 Theo Thiếu tá Hoàng Anh Thắng – Phó Đại đội trưởng phụ trách công tác huấn luyện cho biết, đơn vị tập huấn loại súng ngắn CZ 75–P07 Duty cho 80 chiến sĩ.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 4 “Đây là loại súng mới được nhập về, nên việc sử dụng khá phức tạp. Do đó, đơn vị tiến hành tập huấn các cách tháo lắp súng, ngắm bắn, sau đó mới thực hiện bắn đạn thật”, Thiếu tá Hoàng Anh Thắng cho biết.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 5 Loại súng CZ 75-P07 Duty được cho là một trong những khẩu súng có thiết kế thành công nhất mọi thời đại.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 6 CZ 75-P07 Duty được Công ty sản xuất vũ khí Ceska Zbrojovka sản xuất để xuất khẩu vì nó được đánh giá có thiết kế dễ cầm, bắn khá chính xác và đáng tin cậy.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 7 CZ 75-P07 Duty có nhiều phiên bản khác nhau từ mẫu bán tự động cho đến bắn từng viên một. Phiên bản nâng cấp của CZ 75-P07 Duty là CZ-P07 thế hệ mới với nhiều cải tiến trong thiết kế.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 8 Súng dài khoảng 18,5 cm, nặng 770g.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 9 Súng có hộp tiếp đạn lớn chứa đến 16 viên dạn cỡ 9x19 mm.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 10 Thiếu tá Hoàng Anh Thắng hướng dẫn cho các chiến sĩ sử dụng súng.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 11 Vỏ súng chủ yếu bằng polymer để giảm khối lượng. Cơ cấu cò kiểu mới có lẫy trả búa an toàn.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 12 3 chiếc bia để các chiến sĩ tập ngắm bắn được đặt ở cách xa.
Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 13

Súng có sẵn ray gắn phụ kiện laser hoặc đèn pin.

Xem chiến sĩ cảnh sát tập luyện với súng ngắn hiện đại - ảnh 14 Các chiến sĩ được chia thành nhiều tổ, thay nhau tập sử dụng đến khi thành thạo.

Trước đó, vào tháng 7/2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85), đã khám xét đột xuất chuyến bay xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Tân Sơn Nhất và phát hiện phát hiện lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng, 472 băng đạn chưa sử dụng nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Đây là lần phát hiện số lượng vũ khí quân dụng thẩm lậu vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Loại súng bị bắt giữ là CZ 75-P07 Duty được Công ty sản xuất vũ khí Ceska Zbrojovka của Cộng hòa Sec sản xuất để xuất khẩu

Một số đơn vị cảnh sát thay súng ngắn tiêu chuẩn bằng súng ngắn CZ 75-P07 Duty? ảnh 43
Súng ngắn CZ 75 P-07 Duty được thiết kế và phát triển vào năm 2009 bởi nhà máy chế tạo súng  Ceska Zbrojovka tại thị trấn Uherský Brod (CZ-UB), Cộng hòa Sec. Súng là phiên bản kế thừa dòng súng lục huyền thoại CZ 75, mặc dù các bộ phận của CZ 75 P-09 Duty có nhiều khác biệt hơn  đã có một khẩu súng lục CZ 75 P-07. Súng ngắn CZ P-09 Duty, sản xuất từ ​​năm 2013 là phiên bản nâng cấp trang bị chính thức cho các đơn vị chiến đấu từ P-07, điểm biệt với đời súng trước là kích thước lớn hơn và băng có số lượng đạn nhiều hơn.

Cỡ đạn (Caliber) 9x19, 9x21 mm, .40SW , Khối lượng 770g Chiều dài 185 mm; Chiều dài đường nòng:95 mm; Số lượng đạn trong băng: 16 viên 9mm.

Có thể bạn quan tâm
Bất đồng với ông Joe Biden, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất

Bất đồng với ông Joe Biden, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất

VietTimes – Tổng thống sơ cử Mỹ Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2021. Ông cho rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhưng John Ratcliffe, Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ (Director of National Intelligence, DNI) bày tỏ không đồng ý với quan điểm này của ông Biden.

Chuyện xung quanh vụ Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc bị đồng nghiệp tố cáo ngoại tình

Chuyện xung quanh vụ Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc bị đồng nghiệp tố cáo ngoại tình

VietTimes – Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc, thường đăng các bài bình luận thời sự chính trị trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, mới đây ông đã bị người cấp phó tố cáo lên trung ương cáo buộc ông có quan hệ bất chính trong thời gian dài với hai nữ cấp dưới. Vụ việc đang gây rúng động dư luận Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump lại tung “đòn liên hoàn” đối với Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Trump lại tung “đòn liên hoàn” đối với Trung Quốc

VietTimes – Ngày 2/12, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật và dự kiến ông Trump sẽ ký thành luật cấm các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ trừ khi họ tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ đã ban hành quy định rút ngắn thời hạn tới Mỹ của đảng viên Trung Quốc và thân nhân từ 10 năm xuống 1 tháng.