Loài người còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa?

Trong mỗi giai đoạn này, hành tinh tiến hóa đó có thể làm các điều kiện trên hành tinh lân cận trở nên không thích hợp cho sự sống. 
 Thời kỳ khi sự sống có thể phát triển gần một ngôi sao phụ thuộc trực tiếp vào độ dài của cuộc sống của chính hành tinh đó.
Thời kỳ khi sự sống có thể phát triển gần một ngôi sao phụ thuộc trực tiếp vào độ dài của cuộc sống của chính hành tinh đó.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tổng hợp Harvard và Oxford đã dự báo về việc những điều kiện thích hợp cho sự sống còn kéo dài được bao lâu xung quanh hành tinh của chúng ta. 

Kết quả nghiên cứu dự đoàn này đã được công bố trên website arxiv.org

Thời kỳ khi sự sống có thể phát triển gần một ngôi sao phụ thuộc trực tiếp vào độ dài của cuộc sống của chính hành tinh đó, — theo phác thảo nghiên cứu. Ngoại lệ duy nhất là khi ngôi sao chấm dứt sự tồn tại do những nguyên nhân phi tự nhiên, chẳng hạn như trong vụ va chạm siêu mạnh với một thiên thể khác hoặc dưới tác động của thế lực hủy diệt.

Những hành tinh giống như Mặt trời trong quá trình tiến hóa của nó trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau (vàng lùn, tiền khổng lồ, khổng lồ đỏ) còn sau đó sau 10 tỷ năm sẽ biến thành sao lùn trắng. 

Trong mỗi giai đoạn này, hành tinh tiến hóa đó có thể làm các điều kiện trên hành tinh lân cận trở nên không thích hợp cho sự sống. 

Như vậy, theo quan điểm của các nhà khoa học, độ dài thời gian tồn tại của những ngôi sao ổn định nhất  - cũng có nghĩa là độ dài sự sống trên các hành tinh gần nó — là vào khoảng 10 tỷ năm.