KLF thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/10 thay ông Trần Thế Anh.
KLF thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Doãn Văn Phương thôi đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 10/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trần Thế Anh thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/10. Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1960.

Theo HNX