Kiện toàn Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia bên cạnh bám sát chức năng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ, cần tham vấn các đề án lớn trong lĩnh vực này.
Kiện toàn Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp kiện toàn Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chiều 31/5. Hội đồng do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch.

Các đề án lớn được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia bố trí thời gian tham vấn đó là đề án cơ cấu lại chi ngân sách và tái cơ cấu nợ công; xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các Đề án huy động vàng và chống đôla hóa nền kinh tế, xem xét lại việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tăng cường minh bạch và thúc đẩy hoạt động này.

Theo Quyết định số 59/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có chức năng nghiên cứu, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng khác trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ ở tầm vĩ mô của nền kinh tế quốc dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định Hội đồng là cơ chế tập hợp các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu độc lập về chính sách tài chính, tiền tệ, tham mưu hiệu quả cho việc điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 6/2016, nhằm đánh giá về việc điều hành kinh tế vĩ mô trong sáu tháng đầu năm và tư vấn giải pháp điều hành cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong sáu tháng cuối năm để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đã đặt ra; thảo luận và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu ra việc Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa ra sao trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN nhưng mỗi quốc gia có một cơ chế, chính sách tiền tệ, tài chính khác nhau để tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn./.

Theo Vietnam+