Khoản nợ gần 2.400 tỷ đồng mà BIDV và VAMC đem bán đấu giá gồm những gì?

VietTimes - Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn vừa có thông báo đấu giá tài sản là các khoản nợ thuộc sở hữu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Tài (BIDV – CN Phú Tài, mã CK: BID).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Số tài sản được đem đấu giá bao gồm: toàn bộ khoản nợ của 1 khách hàng doanh nghiệp là Công ty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân. Tổng số dư nợ của tất cả tài sản đem đấu giá là 2.378,3 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thời điểm ngày 30/6/2018, tổng số dư nợ của 92 khách hàng cá nhân thuộc sở hữu của VAMC lên tới 1.905 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số dư nợ được đem ra đấu giá. Trong đó, số dư nợ gốc ghi nhận là 939,17 tỷ đồng, dư nợ lãi là 966,03 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ do BIDV sở hữu, tại thời điểm ngày 30/6/2018, tổng dư nợ ghi nhận là 473,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 269 tỷ đồng và dư nợ lãi là 204,3 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ tại BIDV được đem ra đấu giá lần này bao gồm: Nhà 100B, đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh (diện tích đất: 275,04 m2, diện tích sàn: 212,82 m2); Bất động sản tại khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (diện tích: 16,6 ha); Bất động sản tại khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (diện tích: 5,4 ha); và 5,2 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Thảo thuộc sở hữu của Bà Võ Thị Thanh (mã cổ phiếu GTT).

Giá khởi điểm khoản nợ là 1.208,17 tỷ đồng.

Hoạt động thông báo bán đấu giá tài sản căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 02/2018/HĐBĐG ngày 1/8/2018 giữa BIDV – CN Phú Tài và Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn. Trước đó, ngày 2/2/2018, BIDV – CN Phú Tài cũng đã ra thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân có liên quan.

Về Công ty cổ phần Thuận Thảo

Thực trạng các khoản nợ của Công ty cổ phần Thuận Thảo tính đến ngày 30/6/2018 (Nguồn: GTT)
Thực trạng các khoản nợ của Công ty cổ phần Thuận Thảo tính đến ngày 30/6/2018 (Nguồn: GTT) 

Bà Võ Thị Thanh được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thuận Thảo (Upcom: GTT). Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GTT đã bị hạn chế giao dịch từ 20/6/2016 do Vốn chủ sở hữu, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, không dương và hiện đang giao dịch ở mức 300 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 17/8/2018).

Thực trạng tài chính của GTT đến 30/6/2018 cũng khiến kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty này.  

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét, GTT đã phát sinh khoản lỗ thuần sau thuế trong kỳ 79,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 30/6/2018 là 1.159,4 tỷ đồng – đã vượt quá vốn chủ sở hữu. Các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.321,95 tỷ đồng, khoản cho vay và lãi cho vay đã quá hạn thanh toán chưa thu hồi với số tiền là 453,6 tỷ đồng. Các khoản vay đến hạn trả và lãi vay chưa thanh toán với số tiền là 1.205,89 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản thuế và lãi phạt chậm nộp thuế với số tiền là 126,7 tỷ đồng.

Khả năng trả nợ không thể đảm bảo cũng được ban lãnh đạo GTT nêu rõ trong tờ trình số 9D tại liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 2 năm 2018 (diễn ra vào ngày 16/5/2018). Theo đó, các ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu công ty thanh toán các khoản tiền vay, lãi vay, yêu cầu công ty có phương án đề nghị bàn giao tài sản hoặc bán các tài sản để trả nợ tiền vay, lãi vay.

Căn cứ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua tờ trình, chấp thuận ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về việc xử lý các tài sản thế chấp tại các ngân hàng và các tài sản không thế chấp để trả nợ cho các ngân hàng và các khoản nợ khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty hiện hành.

Quay trở lại với hoạt động đấu giá, các bên tham gia sẽ đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá bắt đầu từ 8h – 9h ngày 24/8/2018 tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh./.