Chủ tịch HĐTV VAMC nói gì về thực trạng thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam?

Lượng nợ xấu mà Công ty quản lý tài sản VAMC được giao xử lý trong năm nay là 140.000 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng giá trị các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua. Ông Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC đã có những chia sẻ về thực trạng thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam trong thời điểm này.
Nguồn: VTV