Khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4-5%/năm

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo khẳng  định một số ngân hàng nhỏ có động thái tăng lãi suất huy động (0,1-0,3%/năm) không phản ánh xu thế chung của thị trường.
NHNN: Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động không phản ánh xu thế thị trường
NHNN: Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động không phản ánh xu thế thị trường

Bên cạnh đó, NHNN nhấn mạnh việc sẽ điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tệ, phấn đấu đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất.

Hiện tại, lãi suất huy động của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8-1%/năm với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; đối với kỳ hạn 1 – 6 tháng, lãi suát huy động ở mức 4,5-5,4% tuy từng ngân hàng; kỳ hạn 6 – 12 tháng là 5,4-6,5%/năm; với kỳ hạn trên 12 tháng lãi suất phổ biến ở mức 6,4-7,2%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay đang ở mức 6 -7%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên. Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

NHNN khẳng định sẽ tiếp tục điều hành đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết thanh khoản hợp lý, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ nhằm phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất. Chỉ  đạo các TCTD cân đối vốn giữ ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động và và nâng cao hiệu quả kinh doanh  để nghiên cứu giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, doanh nghiệp.

Năm 2017, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng theo hướng kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho DN tiếp cận vốn; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong đó tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên( nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao), thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Quốc hội đề ra.

Trước đó, cuối năm 2016, một số NHTM đã có động thái tăng lãi suất huy động. Cụ thể, Sacombank tăng kỳ hạn 2 tháng và 6 tháng với mức tăng 0,1-0,2%/năm. Sau khi điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng từ 4,9%/năm lên 5%/năm; kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng lãi suất tăng từ 5,9%/năm lên 6%/năm.

NH Đông Á cũng có điều chỉnh tăng lãi suất huy động vào dịp cuối năm 2016. Sau điều chỉnh, LS kỳ hạn 1 tháng tại NH Đông Á ở mức 5%/năm, 6 tháng 5,5%/năm, 12 tháng 6,6%/năm.

Một số NH cho biết, do nhu cầu rút vốn của KH cuối năm tăng (rút chi lương thưởng, KH rút để chi tiêu mua sắm…) nên NH phải tăng lãi suất để thu hút đầu vào để cân đối vốn, đồng thời đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN.