JVC: Cơ quan điều tra “bắt” két, số dư tiền mặt bằng 0

VietTimes – Đó là thông tin được CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HSX: JVC) thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc vào ngày 30/09/2015.
JVC: Cơ quan điều tra “bắt” két, số dư tiền mặt bằng 0

JVC cho hay, tại ngày 30 tháng 9 năm 2015, công ty có số dư tiền mặt bằng 0, do két tiền mặt được cơ quan chức năng tạm thời thu giữ vào tháng 6/2015 để phục vụ điều tra liên quan đến ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Theo đó, trên tài khoản kế toán, JVC đã chuyển ghi nhận số tiền mặt đang tạm thời bị thu giữ này sang Phải thu ngắn hạn khác với giá trị gần 2,9 tỷ đồng.

JVC còn cho biết thêm, kể từ thời điểm đó, công ty giữ toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến Các khoản phải thu ngắn hạn khác, tại thời điểm 30/09/2015, tổng giá trị khoản mục này của JVC đang là 421 tỷ đồng.

Ngoài khoản phải thu từ cơ quan chức năng, JVC còn có tới 416 tỷ đồng Tiền ứng trước, tiền cho các bên liên quan vay và tiền thanh toán hộ các bên liên quan.

Cụ thể, trong kỳ, JVC đã tạm ứng cho một bên liên quan số tiền 110 tỷ VND cho mục đích thực hiện hợp đồng góp vốn đầu tư dự án liên kết thiết bị y tế và thế chấp khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Tokyo Mitsubishi Uj - Chi nhánh TP HCM trị giá 280 tỷ VND cho Vietinbank để bảo lãnh cho khoản vay của một số bên liên quan tại ngân hàng này.

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Vietinbank đã thu khoản bảo lãnh của Cty trị giá 246,68 tỷ VND để thanh toán cho khoản gốc và lãi vay của các bên liên quan này do họ vi phạm hợp đồng vay.

Cùng với đó, JVC còn cho một bên liên quan vay số tiền trị giá 35 tỷ VND và ứng trước cho một bên liên quan số tiền trị giá 24,45 tỷ VND.

Chưa rõ danh tính của của các bên liên quan mà JVC đã “tin tưởng” ứng trước, bảo lãnh, cho vay, và thanh toán hộ với số tiền khổng lồ 416 tỷ đồng (bằng 37% vốn điều lệ) cụ thể là doanh nghiệp, cá nhân nào. Song không loại trừ khả năng đó là những bên có liên quan hoặc doanh nghiệp “sân sau” của cựu Chủ tịch Lê Văn Hướng – người đang bị cơ quan điều tra bắt tạm giạm.

Đặc biệt là khi đích thân ban lãnh đạo JVC cũng phải thừa nhận rằng “có một số khoản phải thu khách hàng và phải thu khác khó có khả năng thu hồi đầy đủ”.

Do đó, công ty đã quyết định trích lập dự phòng phải thu khó đòi 551 tỷ đồng cho những khoản phải thu này.

Và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng JVC ghi nhận con số lỗ 623,484 tỷ đồng nửa đầu năm tài chính 2015 – 2016.

Ninh Giang