Infographic Infographic: GDP 6 tháng ước tăng 6,76%

VietTimes -- Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 28/6.