Hé mở danh mục đầu tư chứng khoán hơn nửa nghìn tỉ đồng của Nhà Đà Nẵng

VietTimes – Tại ngày 30/9/2021, chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư chứng khoán của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã CK: NDN) là SHB (225,6 tỉ đồng), TCB (78,3 tỉ đồng), VHM (39 tỉ đồng), MCM (31,4 tỉ đồng).

Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B của Nhà Đà Nẵng (NDN)

Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B của Nhà Đà Nẵng (NDN)

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã CK: NDN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với khoản lợi nhuận sau thuế ở mức 81,4 tỉ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, sau 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế luỹ kế của NDN đạt 214,4 tỉ đồng.

Công ty giải trình lợi nhuận quý 3/2021 giảm so với cùng kỳ là do tình hình dịch Covid-19 nên doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B giảm.

Trong quý 3/2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của NDN đạt 202,6 tỉ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của NDN tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55,1 tỉ đồng.

Hoạt động tài chính cũng là lĩnh vực đem lại doanh thu đáng kể cho NDN trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng tới 89,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 170,6 tỉ đồng.

Trong đó, lãi đầu tư chứng khoán chiếm 66%, đạt 112,7 tỉ đồng; tiếp đến là lãi tiền gửi, tiền cho vay đạt 52,9 tỉ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 4,9 tỉ đồng.

Hé mở danh mục đầu tư chứng khoán hơn nửa nghìn tỉ đồng của Nhà Đà Nẵng ảnh 1

Danh mục đầu tư của NDN (Nguồn: BCTC quý 3/2021 của NDN)

Tại ngày 30/9/2021, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư cổ phiếu của NDN là 513,1 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư của NDN là một số mã cổ phiếu như: SHB (225,6 tỉ đồng), TCB (78,3 tỉ đồng), VHM (39 tỉ đồng), MCM (31,4 tỉ đồng).

Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của NDN trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ giảm 15,5% so với cùng kỳ xuống mức 214,4 tỉ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Trên bảng cân đối, tính đến hết tháng 9/2021, quy mô tổng tài sản của NDN đạt 1.812,4 tỉ đồng, giảm 17,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu phức hợp Monarchy - Block B) giảm tới 46,7% xuống còn 306,5 tỉ đồng.

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) đạt 777,4 tỉ đồng, giảm 37,3% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của NDN đạt 785,9 tỉ đồng, giảm 35,5% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước là 542,7 tỉ đồng, chiếm 69% nợ phải trả. Công ty không ghi nhận vay và nợ thuê tài chính./.