Hà Nội lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất

Viettimes -- Ban chỉ đạo phải tiến hành đôn đốc thu hồi hơn 150 tỷ đồng tiền nợ thuế và hơn 11 tỷ đồng tiền nợ thuê đất trên địa bàn

Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 679/QD-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo nguồn ngân sách phát triển kinh tế-xã hội.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng ban. Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Nguyễn Thế Mạnh làm Phó Trưởng ban Trường trực

Ngoài ra, tham gia Ban chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố...

Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định.

Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ban và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo thành phố phân công.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố sẽ tự giải thể khi kết thúc năm ngân sách 2017.

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội đã công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn. Kể từ đầu năm, đây là đợt thứ hai Hà Nội chỉ đích danh doanh nghiệp nợ thuế với 134 đơn vị cùng tổng số tiền lên tới gần 162,5 tỷ đồng.

Trong 134 đơn vị nợ thuế, phí lần này có 126 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí với số tiền hơn 150,8 tỷ đồng và 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số nợ 11,6 tỷ đồng.