Hà Nội cho khai thác cát tại bãi nổi sông Hồng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương đầu tư dự án khai thác cát san lấp tại bãi nổi sông Hồng thuộc địa phận các xã Vân Hà, Vân Nam (Phúc Thọ).
Khai thác cát trên sông Hồng (ảnh nguồn Internet)
Khai thác cát trên sông Hồng (ảnh nguồn Internet)

Vừa qua, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 258/TB-VP, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, thống nhất chủ trương cho phépđầu tưdự ánkhai thác cát san lấp tại bãi nổi sông Hồng thuộc địa phận các xã Vân Hà, Vân Nam (Phúc Thọ) do Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Ngô Thái là chủ đầu tư để khơi thông dòng chảy, thoát lũ, cải thiện giao thông đường thủy, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và san lấp trên địa bàn thành phố.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa nội dung, hoàn thiện dự án, đảm bảo khi được triển khai thực hiện phải đáp ứng quy định an toàn về dòng chảy thoát lũ, giao thông đường thủy, an toàn đê, kè bờ sông và đảm bảo các điều kiện về môi trường của dự án.

Hàng năm nhà đầu tư phải tổ chức đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác đến dòng chảy, thoát lũ, an toàn giao thông, an toàn đê điều và đời sống nhân dân khu vực khai thác, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án; chủ động liên hệ với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội để được cung cấp thông tin, tư liệu và cử cán bộ tham gia giám sát thực hiện dự án.

Duy Hữu theo Báo Đầu tư