GS Vũ Minh Giang và TS Nguyễn Sĩ Dũng phản hồi ý kiến không học Sử ở THPT sẽ không còn lòng yêu nước

VietTimes – Trước các ý kiến cho rằng không phải học môn Sử ở THPT sẽ khiến học sinh mất đi lòng yêu nước, GS. Vũ Minh Giang và TS. Nguyễn Sĩ Dũng đã nêu các luận điểm phản hồi.