MB Bank đã chuyển đổi số như thế…

MB Bank đã chuyển đổi số như thế…

VietTimes – Xác định con người là yếu tố chính trong việc chuyển đổi số, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đã rất chú trọng trong việc đào tạo cán bộ ngân hàng, không chỉ là các kiến thức chuyên môn, mà cả tư duy mới.