Giá dầu giảm, ngân sách hụt thu... 32.000 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án bù đắp hụt thu này từ việc tăng thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu...

Giá dầu giảm, ngân sách hụt thu... 32.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng thì lũy kế thu 6 tháng mới ước đạt 446,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán.

Con số dự toán trên cũng được Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở giá dầu thô ở mức 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu bình quân 6 tháng qua chỉ đạt 60 USD/thùng. Do đó, số thu từ dầu thô trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% so với dự toán. Do tác động của giá dầu nên hụt thu ngân sách cả năm dự kiến là khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đã trình Chính phủ phương án bù đắp hụt thu này từ việc tăng thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu, để đảm bảo thu nội địa buộc phải tăng ít nhất 10%, không kể mức thu từ dầu thô và đất.

Bộ trưởng cho biết, 6 tháng cuối năm là thời điểm hết sức khó khăn đối với công tác thu ngân sách bởi tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng qua thấp nhất trong nhiều năm qua khi chỉ đạt mức tăng 2,2%, xuất khẩu thủy sản gặp khó. Khai thác dầu thô trong 6 tháng qua đã đạt 8,3 triệu tấn nên chỉ tiêu cho 6 tháng cuối năm chỉ còn 7,3 triệu tấn. Bộ Tài chính cho biết đã kiến nghị Thủ tướng và Chính phủ cho tăng khai thác dầu thô thêm 500 nghìn tấn.

Với con số tổng nợ thuế của các doanh nghiệp là trên 72 nghìn tỷ đồng, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế rà soát từng địa phương để thu nợ đọng thuế, công khai danh sách nợ đọng thuế để doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Dự toán năm nay, nguồn thu từ các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước, kể cả tiền cổ tức, lợi nhuận được chia của các quỹ và tiền bán cổ phần thu về khoảng hơn 40 nghìn tỷ đồng. Bộ trưởng giao ngành Hải quan phải đảm bảo con số thu cả năm là 265 nghìn tỷ đồng (dự toán thu 260 nghìn tỷ đồng).

Theo Báo Giao Thông Vận Tải

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm