Gelex phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

VietTimes -- Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (HSX: GEX) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46-1/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT, quyết nghị thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016.
Gelex phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền
Gelex phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Nghị quyết bao gồm 4 điều. Điều 1, thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng Quyền với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam năm 2016 theo 03 đợt.

Điều 2, thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2016 (Phương án phát hành trái phiếu).

Cụ thể, loại trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có kèm theo chứng quyền, được phát hành Đợt 2 năm 2016. Trái phiếu và Chứng Quyền được tách rời kể từ ngày phát hành.

Số lượng trái phiếu phát hành là 800 trái phiếu với tổng giá trị là 800 tỷ đồng. Giá phát hành được xác định là bằng mệnh giá trái phiếu.

Ngày phát hành được xác định chậm nhất đến hết ngày 16/12/2016. Còn về mục đích, tổ chức phát hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để: (1) Tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành; (2) Các mục đích hợp pháp khác.

“Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn, tổ chức phát hành có quyền sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu khác với cơ cấu sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt và/hoặc trong “Bản công bố thông tin” của Tổ chức phát hành mà không cần sự đồng ý/chấp thuận của Nhà đầu tư/Những người sở hữu trái phiếu với điều kiện không thay đổi mục đích phát hành trái phiếu”, Nghị quyết nêu rõ.

Kỳ tính lãi được xác định là 06 tháng/01 lần. Còn về lãi suất, đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất được xác định là 8,5%/năm (trong đó một năm được xác định là 360 ngày); Và đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 2,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cụ thể cho trái phiếu theo thỏa thuận giữa Gelex và nhà đầu tư.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể về điều khoản mua lại trái phiếu. Theo đó, Gelex cam kết sẽ thực hiện mua lại trái phiếu đang lưu hành trước hạn với giá trị mua lại tối thiểu được quy định tại lịch mua lại trước hạn định kỳ. Ngoài ra, tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Song song với việc phát hành trái phiếu, Gelex cũng phát hành 800 chứng quyền kèm theo. Chứng quyền được thực hiện 02 lần trong thời gian hiệu lực của Chứng quyền. Thời điểm thực hiện chứng quyền được chia thành hai đợt: Đợt 1, không muộn hơn ngày 30/06/2018, thực hiện tối đa 80% tổng số chứng quyền đang lưu hành, thời điểm và tỷ lệ cụ thể do HĐQT Gelex quyết định; Đợt 2, không muộn hơn ngày 30/06/2019, thực hiện số Chứng quyền còn lại sau Đợt 1, thời điểm cụ thể do HĐQT Gelex quyết định.

Nghị quyết cũng giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc GEX thực hiện các thủ tục chào bán trái phiếu, chứng quyền, thực hiện ký các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành và chuyển nhượng Trái phiếu, Chứng quyền./.