Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov

Tại thao trường quân sự Alabino - Nga, lần đầu tiên tổ chức cuộc đua tài các đội xe chiến đấu BBCG BMP trong khuôn khổ chương trình "Cuộc công kích Suvorov". Những đội xe các nước thực hiện các hành động chiến thuật như: cơ động với tốc độ cao, xạ kích, vượt vật cản, bơi.

Sơ đồ khu diễn tập quân sự, nơi diễn ra Game quân sụ quốc tế.

Sơ đồ khu diễn tập quân sự, nơi diễn ra Game quân sụ quốc tế.

Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 1
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 2
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 3
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 4
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 5
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 6
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 7
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 8
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 9
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 10
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 11
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 12
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 13
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 14
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 15
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 16
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 17
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 18
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 19
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 20
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 21
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 22
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 23
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 24
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 25
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 26
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 27
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 28
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 29
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 30
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 31
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 32
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 33
Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov ảnh 34

Theo: QPAN