Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov

Game quân sự Nga - cuộc công kích mang tên Suvorov

Tại thao trường quân sự Alabino - Nga, lần đầu tiên tổ chức cuộc đua tài các đội xe chiến đấu BBCG BMP trong khuôn khổ chương trình "Cuộc công kích Suvorov". Những đội xe các nước thực hiện các hành động chiến thuật như: cơ động với tốc độ cao, xạ kích, vượt vật cản, bơi.
Xe chiến đấu bộ binh cơ giới BMP-1

Xe chiến đấu bộ binh cơ giới BMP-1

BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thập niên 1960x và tham chiến lần đầu trong Chiến tranh Ả Rập - Israel. Đây là xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới và có trong biên chế QĐNDVN