Eximbank muốn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 tại Hà Nội

VietTimes – Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Eximbank, ĐHĐCĐ lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

Eximbank lần thứ 3 triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Eximbank lần thứ 3 triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã CK: EIB) vừa phát đi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lần thứ ba. Theo đó, phiên họp dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 9h ngày 17/8/2020.

Đáng chú ý, thay vì tổ chức tại một địa điểm ở Tp. HCM như thường lệ, ở lần triệu tập đại hội tới, Eximbank sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế có địa chỉ ở số 35 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Trước đó, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 2 của Eximbank tổ chức ngày 29/7/2020 đã không đủ điều kiện tiến hành.

Nguyên nhân là do tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điều lệ Eximbank.

Cũng theo điều lệ Eximbank, ở đợt triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ 3, đại hội sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

Tuy nhiên, các cổ đông tham dự họp cũng cẩn lưu ý một số quy định. Trong đó, Eximbank đề nghị cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ tùy thân và thông báo mời họp bản chính để đăng ký tham dự họp theo quy định.

Trong trường hợp cổ đông không xuất trình được bản chính thông báo mời họp nhưng xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp pháp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do ban thẩm tra tư cách cổ đông xem xét giải quyết.

Đối với trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân (trừ trường hợp là Thành viên HĐQT/BKS) khi đăng ký tham dự họp phải xuất trình được bản chính thông báo mời họp và giấy ủy quyền có dấu mộc đỏ của Eximbank, xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp của chính mình và xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ giấy tờ tùy thân hợp pháp của cổ đông (người ủy quyền)./.