EU "tự sát chính trị và kinh tế" trong chính sách với Nga

Nước Ý muốn cải thiện quan hệ với Nga, nhưng bị hạn chế bởi chính sách của EU, khối đang có nhiều sai lầm trong quan hệ với Nga, cựu Thủ tướng Ý và cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
Ông Romano Prodi
Ông Romano Prodi

"Đối với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu, không hề dễ dàng để theo đuổi chính sách trái ngược với đường lối chính thức của EU. Nước Ý muốn cải thiện quan hệ với Nga. Nhưng chính sách của EU xác định rõ phạm vi các hạn chế. Tôi nghĩ rằng Nga phải làm mọi điều có thể để giúp các nước thành viên EU, quan tâm thay đổi quan hệ với Nga tốt hơn", tờ Izvestia trích lời cựu Thủ tướng Ý.

Cựu Thủ tướng Ý cho rằng, tại thời điểm này châu Âu đang thực hiện rất nhiều sai lầm trong quan hệ với Nga, đó là sự "tự sát chính trị và kinh tế". Ông Prodi khẳng định rằng Nga và EU cần phải khởi động lại quan hệ kinh tế và thiết lập trao đổi văn hóa.

"Quá trình hiện đại hóa của Nga không thể được thực hiện mà không có sự tương tác với châu Âu… Chúng ta phải bắt đầu đối thoại chính trị, sau đó khôi phục quan hệ kinh tế và các lĩnh vực nhân đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa, điều đó sẽ đáp ứng lợi ích của tất cả các bên", ông Romano Prodi nhấn mạnh.

Theo Sputnik