Đồng chí Lê Đức Sảo tái đắc cử Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam

VietTimes – Sáng nay 2/6/2020, tại Văn phòng Hội, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam sáng 2/6/2020
Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam sáng 2/6/2020

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Đức Sảo – Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, toàn Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra.

Về công tác phối hợp với lãnh đạo Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2022, tập thể Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam luôn nhận thức rõ công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tác động đến toàn bộ hoạt động chung của Chi bộ.

Trong năm 2017, Chi bộ đã phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội II, Hội Truyền thông số Việt nam nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác kiện toàn tổ chức được thực hiện với việc thành lập mới và tổ chức lại 4 đơn vị trực thuộc, 3 đơn vị chức năng.

Chi bộ đã kịp thời tổ chức, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên cho cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ được tích cực thực hiện, đến nay đã kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào đảng, 1 quần chúng ưu tú đang được thực hiện thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng.

Chi bộ đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững các nguyên tắc của Đảng; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo xây dựng và phát triển Hội Truyền thông số Việt Nam. Trong 3 năm qua, Chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang)
 Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang)

Đáng chú ý, Báo cáo của Chi bộ đánh giá và ghi nhận: “Tạp chí Điện tử VietTimes của Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Uy tín của Tạp chí ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Câu lạc bộ Cafe Số bước đầu thu hút được đông đảo các nhà báo, được dư luận xã hội quan tâm và giới báo chí và truyền thông đánh giá cao.”

Đánh giá này của Chi ủy nhận được sự đồng tình cao của các Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam cũng nhấn mạnh trong phần thảo luận: “Tạp chí VietTimes là một tạp chí có công chúng, có bạn đọc và có hướng đi tốt”.

Đồng chí Lê Doãn Hợp khẳng định, sau thời gian hình thành và phát triển, VietTimes là một trong những điểm sáng của Hội Truyền thông số Việt Nam, một hội nghề nghiệp với 5 đặc điểm nổi bật: (1) Hội trẻ bậc nhất trong các hội; (2) Nghề nghiệp mới nhất; (3) Cán bộ lắp ráp từ nhiều nguồn; (4) Lãnh đạo thay đổi nhiều nhưng vẫn gắn kết tốt và sức sống ngày càng tốt; (5) Chi bộ có nhiều Đảng viên có tín nhiệm xã hội cao, có tư tưởng đổi mới.

Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự VDCA thảo luận tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Khang)
Đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự VDCA thảo luận tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Khang)

Đồng chí Lê Đức Sảo tái đắc cử Bí thư Chi bộ

Thay mặt Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Phạm Tùng Mậu - Phó Bí thư Đảng bộ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Chi bộ Hội Truyền thông số Việt Nam đã đạt được.

Đồng chí đề nghị Chi bộ nghiên cứu, đóng góp ý kiến thẳng thắn và thiết thực cho văn kiện Đại hội Đảng ủy; chỉ đạo Hội Truyền thông số Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các hội viên, của ngành và của đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ đã thảo luận tích cực, cho ý kiến về nhiều vấn đề, trước khi tiến hành kiện toàn công tác nhân sự cho Chi ủy cho nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Kết quả biểu quyết dân chủ tại Đại hội, Chi bộ đã bầu ra 3 đồng chí tham gia Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, gồm các đồng chí: Lê Đức Sảo, Bùi Như Uyên, Nguyễn Thị Hoàng Hà.

Đồng chí Lê Đức Sảo (đứng giữa) tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hội Truyền thông số Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang)
Đồng chí Lê Đức Sảo (đứng giữa) tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hội Truyền thông số Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang)

Trong đó, đồng chí Lê Đức Sảo tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Như Uyên tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu ra 2 đại biểu đại diện Chi bộ tham dự Đại hội Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, Bí thư Lê Đức Sảo cảm ơn sự tín nhiệm của các Đảng viên trong Chi bộ, đồng thời khẳng định nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách mà Chi bộ đã giao phó.

Đại hội đã thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, Chi bộ sẽ phối hợp với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển Hội vững mạnh.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt chỉ đạo thực hiện tốt “Giải thưởng chuyển đổi số” thường niên của Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của Đảng viên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.