Doanh thu xổ số 2015 đạt gần 3 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), doanh thu ngành xổ số năm 2015 đạt khoảng 3 tỷ USD. 
Nguồn thu từ xổ số đóng góp không nhỏ vào ngân sách của một số địa phương
Nguồn thu từ xổ số đóng góp không nhỏ vào ngân sách của một số địa phương

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết thêm, sau khi trừ các khoản chi phí, thuế… nếu đã đủ vốn điều lệ thì lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp xổ số sẽ tiếp tục được đóng vào ngân sách địa phương. Phần ngân sách từ xổ số sẽ được chi hoàn toàn cho lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế…

Liên quan tới thông tin thu nhập của viên chức quản lý Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang là 730 triệu đồng (hơn 60 triệu đồng/tháng), đại diện ngành tài chính khẳng định, cơ quan này đã nắm được thông tin và có rà soát với phía tỉnh Tiền Giang.

“Doanh nghiệp tại Tiền Giang đã áp dụng đúng cách tính lương theo thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền lương tại các công ty xổ số không phải do lãnh đạo công ty tự phê duyệt mà là Chủ tịch UBND tỉnh đó phê duyệt”, ông Nguyễn Hoàng Dương nói.

Làm rõ hơn quy trình trả lương, ông Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ, đầu năm Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phê duyệt quỹ lương và phương án trả lương cho doanh nghiệp. Cơ quan chức năng bao gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính giám sát việc trả lương.

Lý giải thêm về mức thu nhập trên, ông Nguyễn Hoàng Dương cho rằng, việc thu nhập của một số viên chức đạt như thông tin báo chí nêu có thể do những người này còn tham gia làm những việc khác như làm hội đồng giám sát cho các tỉnh khác và có thêm thu nhập.

Ngoài ra, cũng có thể do tiền thưởng những người này không được nhận ngay 100% nên tới thời điểm quyết toán, khoản tiền này sẽ được chi trả và đẩy thu nhập tăng cao hơn.

Theo các chuyên gia, nguồn thu từ xổ số đóng góp không nhỏ vào ngân sách của một số địa phương. Qua đó, giúp các địa phương có thể tái đầu tư vào các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, với những tỉnh có nguồn thu từ xổ số chiếm tỷ trọng lớn cũng cần xem xét lại bởi đây là điều chưa ổn. Việc phụ thuộc vào nguồn thu từ xổ số phần nào cho thấy các tỉnh này đang không có những hoạt động kinh tế quan trọng, thực sự mang lại nguồn thu cho ngân sách. 
Bên cạnh đó, cần minh bạch việc sử dụng nguồn vốn từ xổ số kiến thiết dành để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, tránh tình trạng nguồn vốn này được sử dụng không đúng mục đích.

Theo ANTĐ