Đề xuất giao quyền điều tra cho Ủy ban Chứng khoán

Bổ sung quy định kiểm ngư, cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Đề xuất giao quyền điều tra cho Ủy ban Chứng khoán

Theo tờ trình của Chính phủ, trong quá trình xây dựng dự án luật, có hai loại ý kiến khác nhau về quy định bổ sung nói trên.

Loại ý kiến ủng hộ đề xuất này dựa trên cơ sở thực tế tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản trên biển, thuế, chứng khoán ngày càng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Việc bổ sung quy định như trên sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ở những lĩnh vực có tính chất đặc thù như thủy sản trên biển, thuế, chứng khoán; kinh nghiệm của các nước cho thấy những cơ quan này đều được giao thẩm quyền điều tra.

Hơn nữa, việc giao cho các cơ quan này thẩm quyền điều tra ban đầu góp phần giảm tải ở các cơ quan điều tra chuyên trách.

Ý kiến không tán thành nêu lý do Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 không chỉ đạo bổ sung các cơ quan này.

Vì thế dự thảo luật quy định theo cả hai phương án, một giữ nguyên như quy định hiện hành và một có bổ sung ba cơ quan nêu trên.

Cơ quan thẩm tra dự án luật - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cũng có ý kiến khác nhau về đề xuất của ban soạn thảo.

Các ý kiến phản đối cho rằng khác với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hiện nay có địa bàn hoạt động thường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoạt động xác minh, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ yếu làm việc tại trụ sở cơ quan, kiểm tra vụ việc trên giấy tờ, tài liệu, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì có thể chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra chuyên trách nên không cần thiết phải giao thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra cho các cơ quan này.

Theo VnEconomy