Dầu khí sẽ được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

NHNN vừa cho phép các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN chấp thuận.
Dầu khí sẽ được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 16/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư bổ sung thêm các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung thêm yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt, bao gồm văn bản đề nghị chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; Bản sao giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương; Các hồ sơ, tài liệu chứng minh nhu cầu cần thiết sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ, NHNN có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 3/12/2015.

Theo Trí thức trẻ