Đại tướng quân đội Việt Nam hưởng lương không quá 13,31 triệu đồng/tháng

Theo Thông tư 77/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành tháng 6/2016, thì lương của cấp hàm Đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu với Đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu của cấp Đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, cấp Thượng tướng là 11.858.000 đồng/tháng, Trung tướng 11.132.000 đồng/tháng, Thiếu tướng 10.406.000 đồng/tháng...

Nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu thì cấp Đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng, Thượng tướng là 12.584.000 đồng/tháng, Trung tướng là 11.858.000 đồng/tháng, Thiếu tướng là 11.132.000 đồng/tháng....

Thông tư 77/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/7/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2016.