Đại diện KEB Hana Bank đã vào HĐQT BIDV

VietTimes -- Ngày 27/12/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã CK: BID) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
Đại diện của KEB Hana Bank tham gia HĐQT BIDV (Ảnh: BIDV)
Đại diện của KEB Hana Bank tham gia HĐQT BIDV (Ảnh: BIDV)

Theo đó, đại hội đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như: (i) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV; (ii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị BIDV; (iii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Nhà băng này cho biết, việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của BIDV.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông BIDV đã nhất trí cao bầu bổ sung ông Yoo Je Bong - đại diện do KEB Hana Bank đề nghị - làm thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Được biết, ông Yoo Je Bong, sinh năm 1962, hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Hana.

Trước đó, ngày 11/11/2019, BIDV và KEB Hana bank đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, KEB Hana Bank là cổ đông chiến lược nước ngoài, sở hữu 15% vốn điều lệ của BIDV, thời gian nắm giữ tối thiểu là 5 năm.

Bên cạnh việc gia tăng nguồn vốn, BIDV sẽ nhận được chương trình hỗ trợ kỹ thuật dài hạn từ Tập đoàn Tài chính Hana và KEB Hana Bank, bao gồm nhưng không giới hạn trên 6 lĩnh vực: quản trị chiến lược phát triển ngân hàng; quản lý hệ thống công nghệ và ngân hàng số; tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ; đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời; quản trị rủi ro; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Dự kiến, đến 31/12/2019, tổng tài sản BIDV ước đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với đầu năm; Huy động vốn ước đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; Dư nợ tín dụng ước đạt 1,095 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12%; Nộp ngân sách 8.550 tỷ đồng./.