Cứu cánh cho hàng trăm dự án có đất công xen cài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nghị định 148 cho phép giao, cho thuê đối với các thửa đất công nhỏ hẹp được kỳ vọng sẽ tháo gỡ ngay các vướng mắc của rất nhiều dự án đầu tư, trong đó có hàng trăm dự án nhà ở hiện nay.

Gỡ vướng hàng trăm dự án có đất công xen cài
Gỡ vướng hàng trăm dự án có đất công xen cài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 2/2021, trong đó bổ sung quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Theo đó, các thửa đất này phải thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao; có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Việc giao đất, cho thuê đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, các thửa đất phải không thuộc khu vực đất thực hiện dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai; đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm, nếu có thì đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị định 148 cũng ưu tiên sử dụng các thửa đất này vào mục đích công cộng, nếu không thì phải thực hiện việc giao đất có thu tiền và ưu tiên cho người sử dụng đất liền kề. Trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên, việc giao đất sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu giá.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá khởi điểm để đấu giá sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định. Thời hạn sử dụng đất được thống nhất theo nhu cầu của người sử dụng đất liền kề, trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định của Luật Đất đai.

Việc Nghị định 148 cho phép giao, cho thuê đối với các thửa đất công nhỏ hẹp được kỳ vọng sẽ tháo gỡ ngay các vướng mắc của rất nhiều dự án đầu tư, trong đó có hàng trăm dự án nhà ở hiện nay./.