Được xây nhà trên đất “quy hoạch treo” từ năm 2021?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo Luật số 62/2020/QH14, kể từ ngày 1/1/2021, người dân được quyền xin cấp giấy phép xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện “quy hoạch treo” quá lâu (trên 3 năm).

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Đất thuộc diện “quy hoạch treo” được hiểu là tình trạng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau, đã có công bố thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng không được thực hiện đúng tiến độ.

Do đó, việc “quy hoạch treo” sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, như nhà cửa hư hỏng chỉ được phép sửa chữa, cải tạo mà không được xây dựng mới.

Tuy nhiên, theo khoản 33 điều 1 Luật số 62/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021, người dân được quyền xin cấp giấy phép xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện “quy hoạch treo” quá lâu (trên 3 năm).

Mặt khác, để được cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp này, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng thì cần thỏa mãn những điều kiện riêng sau:

Đối với nhà ở riêng lẻ, bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đối với công trình xây dựng, bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định./.