Cuộc diễu hành trong Ngày Hải quân Nga ở Saint-Petersburg, Sevastopol, Crimea (Video)

Ngày 31.07.2016, Nga tổ chức Ngày Hải quân. Năm nay Nga có ba lễ lớn đặc biệt: ngày 19.03 là tròn 110 năm Lực lượng tàu ngầm, ngày 17.07 tròn 100 năm lực lượng hàng không của hạm đội Nga, và ngày 30.10 tới Hạm đội Nga sẽ tròn 320 tuổi.
Cuộc diễu hành quân sự của Nga ở Saint-Petersburg
Cuộc diễu hành quân sự của Nga ở Saint-Petersburg
 

Cuộc diễu hành và mít tinh của lực lượng Hải quân Nga ở Saint-Petersburg