4.600 tỉ đồng mà IPA cho Trustlink vay

4.600 tỉ đồng mà IPA cho Trustlink vay

VietTimes – IPA lãi bình quân 39 tỉ đồng/tháng trong quý đầu năm 2022 nhờ các khoản tiền gửi, tiền cho vay. Trong đó, riêng khoản cho vay Trustlink đã lên tới 4.606,5 tỉ đồng (tính đến ngày 31/3/2022).
'Duyên muộn' giữa Cen Land và nhóm VNDirect

'Duyên muộn' giữa Cen Land và nhóm VNDirect

VietTimes – IPA hợp tác chiến lược toàn diện với CRE từ cuối năm 2021. Một bên có tiềm lực tài chính và quỹ đất. Một bên nuôi tham vọng vươn lên đầu chuỗi giá trị. Kết nối giữa họ còn phải kể tới VNDirect, Trustlink.